Các mức xử phạt đối với trường hợp vi phạm báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính mang ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp bởi nó phản ánh rõ nhất về tình hình tài chính, giúp phân tích và định hướng cho doanh nghiệp. Khi làm báo cáo tài chính, kế toán cần hết sức thận trọng để tránh vi phạm báo cáo tài chính dẫn đến việc ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài những vi phạm về hóa đơn đầu vào và đầu ra, vi phạm khi không nộp thuế đúng thời hạn, việc vi phạm báo cáo tài chính cũng có thể khiến doanh nghiệp bị xử phạt. Cụ thể mức phạt đối với trường hợp vi phạm báo cáo tài chính sẽ được đề cập trong bài viết dưới đây.

1. Điều 11, Khoản 2, Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính

Doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu:

– Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định;

– Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

Mức phạt tiền sẽ từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với doanh nghiệp vi phạm:

– Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định;

– Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán (Trừ trường hợp được bộ tài chính chấp thuận).

Phạt tiền doanh nghiệp từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu:

– Doanh nghiệp không thực hiện lập báo cáo tài chính theo đúng quy định;

– Báo cáo tài chính được lập có số liệu không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;

– Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu doanh nghiệp:

– Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Điều 12, Khoản 2, Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với DN có hành vi:

– Nộp báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;

– Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

Doanh nghiệp sẽ chịu phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu:

– Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

– Nộp báo cáo tài chính không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định;

– Nộp báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

– Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán;

– Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

Mức phạt tiền là 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;

– Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

Phạt tiền doanh nghiệp vi phạm từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu:

– Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

Các khoản thu nhập phải đóng bảo hiểm xã hội hiện nay 

Những điểm mới trong quy định về hóa đơn điện tử theo TT68

Cách khắc phục hậu quả:

– Doanh nghiệp sẽ buộc phải lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

– Buộc tiêu hủy báo cáo tài chính bị giả mạo hoặc khai man.

– Buộc nộp và công khai báo cáo tài chính.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *