Phần mềmTin tức

Các khoản thu nhập phải đóng bảo hiểm xã hội hiện nay

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Nhà nước có quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội trên mức đóng tiền lương của người lao động mỗi tháng. Người lao động thường quan tâm nhiều tới chế độ, chính sách cũng như luật bảo hiểm bên cạnh các mức lương, thưởng. Tuy nhiên không phải tất cả các khoản thu nhập đều được coi là căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội. Trong bài viết sau đây, chi tiết thông tin về các khoản thu nhập phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định sẽ được gửi đến quý bạn đọc.

Hiện nay, bảo hiểm xã hội được chia thành 2 loại đó là Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các khoản thu nhập sau đây:

1. Mức lương đóng bảo hiểm xã hội

Mức lương phải đóng bảo hiểm xã hội là mức lương thỏa thuận, tức là mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên thỏa thuận.

Đối với những người lao động thuộc đối tượng hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương đóng bảo hiểm xã hội là mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý điều hành hợp tác xã có tiền lương là tiền lương do đại hội thành viên quyết định.

Lưu ý:

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. Mức lương tối thiểu vùng không bao gồm các khoản phụ cấp và các khoản bổ sung.

– Mức lương đóng bảo hiểm xã hội cao nhất bằng 20 tháng lương cơ sở.

– Mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2019 là 1.490.000 đồng/ tháng.

2. Phụ cấp lương đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, phụ cấp lương đóng bảo hiểm xã hội là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương trong HĐLĐ vẫn chưa được tính đến hoặc chưa đầy đủ.

Các phụ cấp lương bao gồm:

– Phụ cấp chức vụ, chức danh;

– Phụ cấp trách nhiệm;

– Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

– Phụ cấp thâm niên;

– Phụ cấp khu vực;

– Phụ cấp lưu động;

– Phụ cấp thu hút;

– Các khoản phụ cấp có tính chất tương tự;

Các khoản phụ cấp lương này phải gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc.

3. Các khoản bổ sung khác

Đây là các khoản thu nhập mới được cho vào làm cơ sở tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 1/1/2018. Các khoản bổ sung này phải được ghi bởi thỏa thuận giữa hai bên. Chỉ các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương mới được tính để đóng bảo hiểm xã hội. 

Những điểm mới trong quy định về hóa đơn điện tử theo TT68 

Quy định về hóa đơn điện tử trong việc gửi hóa đơn cho khách hàng

Như vậy, từ ngày 01/01/2018, người lao động phải đóng mức bảo hiểm xã hội bắt buộc là 8% và doanh nghiệp (người sử dụng lao động) phải đóng mức bảo hiểm xã hội bắt buộc là 17% trên các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm phía trên.

Những bài viết liên quan

Back to top button