Công nghệPhần mềmTin tức

Những điểm mới trong quy định về hóa đơn điện tử theo TT68

Kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy và việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ phải tuân thủ theo các quy định tại Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019. Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cũng sẽ có chút thay đổi so với quy định cũ, ví dụ như đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì sẽ không phải thực hiện việc làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Cùng điểm rõ hơn những điểm mới trong quy định về hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019 trong bài viết dưới đây.

Một trong những nội dung, vấn đề mà các doanh nghiệp cần quan tâm nhất tại Thông tư 68/2019 đó chính là quy định về thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử và hiệu lực thi hành của Thông tư này. Cụ thể, tại khoản 3 Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC, từ ngày 1/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử. Như vậy, từ ngày 1/11/2020, các doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy (hóa đơn tự in, đặt in hoặc đặt mua của cơ quan thuế).

hóa đơn điện tử

Tiếp đó, Thông tư số 68 cũng đã chi tiết hóa yêu cầu đối với nội dung của hoá đơn điện tử, nội dung hóa đơn điện tử, theo đó có một số thay đổi: sửa đổi về ký hiệu mẫu và ký hiệu hóa đơn; thời điểm lập Hóa đơn điện tử được hướng dẫn xác định cụ thể hơn nhưng vẫn phù hợp với quy định từng trường hợp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Điều 7 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Điều 4 của Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Bên cạnh đó, khác với những quy định cũ về hóa đơn điện tử, tại Thông tư 68/2019 đã quy định rõ ràng về các trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải cói chữ ký của người mua trong từng trường hợp và các lĩnh vực cụ thể. Đây là nội dung được các kế toán, doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay, bởi thực tế làm việc không phải người mua nào cũng đủ điều kiện để ký điện tử hóa đơn.

Một nội dung khác đáng chú ý là kể từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các doanh nghiệp vẫn có thể áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành 2 Nghị định trên nếu cơ quan thuế chưa có thông báo.

Theo quy định mới, kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Do đó, các doanh nghiệp cần lưu ý để triển khai thực hiện và sử dụng đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Quy định về hóa đơn điện tử trong việc gửi hóa đơn cho khách hàng 

Kê khai thuế GTGT như thế nào được coi là đúng quy định?

Ngoài ra còn rất nhiều quy định quan trọng khác liên quan đến hóa đơn và việc cung cấp hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp hóa đơn. Thông tư 68/2019 ra đời thực sự đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử.

Với những chia sẻ trên hy vọng đa giúp các doanh nghiệp nắm được các nội dung quan trọng về hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất tại Thông tư 68/2019 để có thể triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thật tốt, dê dàng tại doanh nghiệp mình.

Những bài viết liên quan

Back to top button