Khi nào cần hủy hóa đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử thay thế?

Việc tra cứu hóa đơn điện tử cho phép doanh nghiệp kiểm tra nguồn gốc hóa đơn, các thông tin trên hóa đơn. Từ việc tra cứu này, các thông tin sai sót trên hóa đơn cũng dễ dàng phát hiện được. Việc sai sót là điều không thể tránh khỏi khi lập hóa đơn điện tử, vậy, hướng xử lý cho việc lập sai sót hóa đơn điện tử là gì?

Việc lập và phát hành hóa đơn điện tử thường được các kế toán thao tác vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, tuy nhiên, trường hợp có sai sót trong việc lập hóa đơn đôi khi vẫn thường xảy ra. Tại các thông tư, nghị định mới về hóa đơn điện tử đã hướng dẫn cụ thể các trường hợp xử lý đối với hóa đơn điện tử. Vậy, khi nào doanh nghiệp cần hủy hóa đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử thay thế?

Đối với trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót sau khi đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hoặc đối với trường hợp đã lập hóa đơn điện tử và gửi cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế thì sẽ được xử lý theo các bước sau:

hóa đơn điện tử

Thứ nhất, hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên bán và mua và có hiệu lực theo đúng thời hạn 2 bên bán và mua thỏa thuận. Đối với hóa đơn điện tử đã hủy doanh nghiệp vẫn phải lưu trữ theo thời gian quy định.

Tiếp đó,bên bán sẽ lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho bên mua. Trên hóa đơn điện tử mới này cần phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.

https://wikiphanmem.com/so-sanh-quy-dinh-ve-viec-nop-bao-cao-tai-chinh/

Thứ hai, tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn trong trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót nhưng đã gửi cho người mua và đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Trong trường hợp này, người bán cần xử lý như sau:

– Tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn có đầy đủ chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót

– Bên bán tiến hành lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

 – Sau khi xuất Hóa đơn điều chỉnh thì cả 2 bên thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

Như vậy, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp sẽ tiến hành hủy hóa đơn điện tử hay là lập hóa đơn điện tử thay thế. Để có thể biết được những sai sót này, các doanh nghiệp cần chú trọng khâu tra cứu hóa đơn điện tử. Hy vọng với những chia sẻ này đã giúp doanh nghiệp hiểu khi nào cần hủy và lập hóa đơn điện tử thay thế.

https://wikiphanmem.com/